Polityka prywatności

W trosce o dane osobowe

1. Informacje ogólne

 1. Niniejsza polityka prywatności dotyczy serwisu znajdującego sie pod adresem https://www.mediatorpolska.com/
 2. Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: Mediator Anna Dutka
 3. Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: a.m.dutka@interia.pl
 1. Operator jest Administratorem danych osobowych w odniesieniu do danych, które zostały podane w sposób dobrowolny w Serwisie.
 2. Serwis wykorzystuje dane osobowe w celu obsługi zapytań wysłanych przez formularz kontaktowy.
 3. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach przez dobrowolne wprowadzenie danych w formularzu znajdującym się na stronie Operatora , które zostają następnie wprowadzone do systemu Operatora .

Dane zapisywane sa w urządzeniach końcowych plików cookies

2. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora

 1. Miejsce logowania i wprowadzenia danych osobowych jest chronione przez (certyfikat SSL), powoduje to zaszyfrowanie danych na komputerze użytkownika
 2. Operator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.
 3. W celu ochrony danych Operator regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa.
 4. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.

3. Hosting

 1. Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) w zewnętrznej, polskiej firmie hostingowej.

4. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych

 1. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:
  1. firma hostingowa
  2.  Dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.
 2. Od Administratora danych osobowych można żądać:
 3. dostępu do danych osobowych
 4. ich sprostowania,
 5. usunięcia,
 6. ograniczenia przetwarzania,
 7. oraz przenoszenia danych.
 8. Każdemu czyich danych osobowych to dotyczy służy prawo złożenia sprzeciwu w zakresie wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.
 9. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres do korespondencji ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do prawidłowej  obsługi Serwisu https://www.mediatorpolska.com/
 11. W stosunku do osób korzystających z serwisu mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu
 12. Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.

5. Informacje w formularzach kontaktowych

 1. Serwis zbiera w formularzach kontaktowych informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.
 2. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).

6. Logi Administratora

 1. Informacje o zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te mogą być wykorzystywane w celu administrowania serwisem.

7. Istotne techniki marketingowe

 1. Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, przekazując tylko zanonimizowane informacje. Usługa ta wykorzystuje cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

8. Informacja o plikach cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 3. Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 4. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 5. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 6. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA),

9. Zarządzanie plikami cookies

W przypadku gdy użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia używanej przez siebie przeglądarki Jednak wyłączenie obsługi plików cookies ,które są niezbędne dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może znacząco utrudnić, a w niektórych przypadkach może całkowicie uniemożliwić korzystanie ze strony https://www.mediatorpolska.com/

Umów się na wizytę telefonicznie

+48 694 523 263
Skip to content