O mnie

ANNA DUTKA

O mnie

Nieporozumienia są naturalną częścią naszego życia, pomaganie w ich rozwiązywaniu jest moim powołaniem. Posiadając rzetelną wiedzę popartą doświadczeniem proponuję skuteczne formy rozwiązywania istotnych dla obu stron kwestii spornych.

Wykształcenie

Jestem certyfikowanym mediatorem wpisanym na listę stałych mediatorów dla obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Białymstoku, Sądu Okręgowego w Lublinie , Sądu Okręgowego w Siedlcach i Sądu Okręgowego w Warszawie.

Ukończyłam studia na kierunku Prawo w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Warszawie .

Odbyłam Aplikację Komorniczą prowadzoną przez Izbę Komorniczą w Krakowie.

Jestem absolwentką Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na kierunku Rolnictwo

oraz

Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie na kierunku Dziennikarstwo Sportowe .

Studiowałam Administrację na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

Z miłości do kinematografii ukończyłam wydział Aktorski Krakowskich Szkół Artystycznych

Doświadczenie

W czasie swojej kariery zawodowej pracowałam w administracji publicznej , w sektorze mikro przedsiębiorstw , w korporacji oraz w organizacjach pozarządowych .

Po ukończeniu studiów poznałam specyfikę pracy w międzynarodowym środowisku prawniczym odbywając staż w Kancelarii: Studio Legale BLU Legal we Włoszech. Zdobywałam praktyczną wiedzę w rozstrzyganiu sporów między przedsiębiorcami mającymi siedziby w różnych krajach UE oraz w sprawach z zakresu prawa sportowego i medycznego.

Specjalizuję się w prawie egzekucyjnym , swoje doświadczenie w tym zakresie zdobywałam podczas długoletniej pracy w kancelariach komorniczych oraz w dziale windykacji międzynarodowej korporacji.

Dzięki pracy w Administracji Publicznej w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie uzyskałam szeroką wiedzę na temat postępowania administracyjnego .

Praca w mikro przedsiębiorstwach nauczyła mnie praktycznych aspektów funkcjonowania prywatnych firm.

Od dłuższego czasu zajmuję się prawem rodzinnym w szczególności zagadnieniami związanymi z ustaleniem kontaktów rodzicielskich oraz spraw alimentacyjnych.

Jestem wpisana na listę mediatorów Sądu Polubownego przy Krajowym Nadzorze Finansowym, prowadzę mediacje w sprawach kredytów denominowanych lub indeksowanych do waluty innej niż waluta polska.

W chwili obecnej pracuję na rzecz społeczności lokalnej pomagając w rozwiązywaniu sporów poprzez prowadzenie mediacji na zlecenia sądów.

Umów się na wizytę telefonicznie

+48 694 523 263
Skip to content