Co z Becikowym i innymi świadczeniami rodzinnymi – czy mediacja może mi pomóc?

Becikowe jest jednorazową zapomogą z tytułu urodzenia dziecka i jest ono jednym ze świadczeń rodzinnych.

Warunkiem jego uzyskania jest nieprzekroczenie wysokości dochodu przypadającego oraz pozostawanie przez matkę dziecka pod opieką medyczną co najmniej od 10 tygodnia ciąży.

Dodatkowo poszczególne urzędy gmin i miast wypłacają po urodzeniu dziecka także inne świadczenia, których warunkiem otrzymania jest kryterium dochodowe.

Osoba samotnie wychowująca dziecko, aby mogła wystąpić o świadczenia rodzinne w którym należy wykazać kryterium dochodowe, musi wskazać wysokość świadczenia alimentacyjnego jakie zostało zasądzone na rzecz dziecka. Aby alimenty na rzecz dziecka zostały zasądzone rodzic może złożyć pozew do sądu rodzinnego o alimenty i oczekiwać na wyznaczenie terminu rozprawy a następnie wysokości alimentów. Jest to jednak czasochłonny proces ( może potrwać nawet kilka miesięcy) wymagający osobistego stawiennictwa w sądzie a dodatkowo nastręczający stresów.

I tutaj z pomocą przychodzi mediacja.

Podczas spotkania mediacyjnego zawierana jest ugoda, w której zawarta jest ustalona przez rodziców wysokość alimentów. Ugoda po podpisaniu przez rodziców zostaje wysłana do sądu rodzinnego, gdzie zostaje nadana klauzula wykonalności.

Dzięki zawartej ugodzie przed mediatorem rodzic samotnie wychowujący dziecko może bardzo szybko złożyć wniosek o becikowe oraz inne świadczenia rodzinne. Jest to niezwykle ważne z tego powodu, że świadczenia przyznawane są na kolejne przyszłe okresy a nie wstecz

Umów się na wizytę telefonicznie

+48 694 523 263
Skip to content